DVD 7 - Traumaterapie

dvd-7-traumaterapie.jpg Nový směr medicíny zaměřený na léčbu traumatu, který je podle nových výzkumů hlavní příčinou psychických a fyzických potíží.

Přednášející

Milan Hořínek, ČR

Obsah

  • Vznik, podstata a metody snížení stresu
  • Projevy chronického stresu na psychickém a fyzickém zdraví
  • Chronický stres jako projev dlouhodobého traumatu
  • Psychický konflikt jako základ fyzické nemoci
  • Zmírnění průběhu nemoci a její odstranění

Balení

komplet 4DVD, 8 hodin záznamu

Copyright © 2024 ADVANA - mezinárodní centrum vzdělávání v přírodní medicíně. Všechna práva vyhrazena.