Doc.Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Narozen: 30.11.1976, Brno

Vzdělání a kvalifikace:

2017 Docent. Habilitační práce: Fytoalexiny a fytoestrogeny. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2004 Ph.D. Disertační práce na téma: Elicitory fytopatogenních hub Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2000 Mgr. Diplomová práce na téma: Toxiny a elicitory jako faktory virulence fytopatogenních hub. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Zaměstnání: 2003 – 2005 odborný pracovník na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2005 – 2016 odborný asistent na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2017 – dosud docent na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Zahraniční stáž (studijní): 2000 – dosud pravidelné 14-ti denní stáže v laboratořích fytofarmacie, Burgundské univerzity v Dijonu a Univerzity v Nice-Sophia Antipolis.

Odborné zaměření:

Rostlinná biochemie, studium sekundárních metabolitů rostlin tzv. fytoalexinů ve vztahu k ochraně rostlin vůči patogenům, vývoj tzv. bio-ochrany rostlin. Dále pak studium obsahových látek v rostlinách především tzv. fytoestrogenů a jejich vlivu na zdraví zvířat a člověka. Přednášky na univerzitě: Rostlinná biochemie, Biochemické signalizace a regulace, Biochemie pro fyzioterapeuty. Semináře z biochemie.

Publikace:

20 odborných článků v zahraničních časopisech, popularizační články v Lidových novinách a na MUNI. Popularizační vide na téma cholesterol, dusičnany a kouření. Přenášky pro veřejnost na téma biochemie potravin.

Člen: České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, České společnosti klinické biochemie a Society for experimental biology.

Copyright © 2024 ADVANA - mezinárodní centrum vzdělávání v přírodní medicíně. Všechna práva vyhrazena.